นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลาและส.อบจ.สงขลาเขตอำเภอสะเดา ได้เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสะเดา

    2021-06-17 10:29:07
    15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอสะเดา ได้เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสะเดา ได้แก่นายรัชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองสะเดา นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ นายกอริก หากมุสา นายกเทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ และ นายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศบาลตำบลสำนักขาม ซึ่งขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่อยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพรุเตียวตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ในระหว่างการเข้าพบได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองสงขลาและการร่วมมือประสานงานในการทำงานเพื่อให้จังหวัดสงขลาของเรา ได้มีความเจริญเติบโตขึ้น ในทุก ๆ ด้าน แบบยั่งยืนต่อไป