นายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกใหม่

    2021-06-17 10:31:17
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.15 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกใหม่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) โดยมีท่านจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา