นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสิงหนคร มอบชุด PPE และ เจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงพยาบาลสิงหนคร

    2021-06-17 10:33:39
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจตุพร เขียวเจริญ และนายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร มอบชุด PPE เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 ชุด และ เจลแอลกอฮอล์ อีกจำนวน 60 ขวด ให้กับทางโรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ ได้นำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในระหว่างปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา