นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

    2021-06-17 14:17:41
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ วาระเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา