นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เร่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับสภาพพื้นผิวถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก

    2021-06-18 13:25:19
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับสภาพพื้นผิวถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก ถนนสายบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ - บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่