นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดำเนินงานเกรดบดอัดถนนสายบ้านร็อค หมู่ที่ 2 - บ้านควนขัน หมู่ที่ 9 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

    2021-06-18 13:27:01
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินงานเกรดบดอัดถนนสายบ้านร็อค หมู่ที่ 2 - บ้านควนขัน หมู่ที่ 9 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ที่สะดวกสบายและปลอดภัย