นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักนักการช่าง เร่งกำจัดวัชพืช​และขุดลอกดินโคลน​ คลองบ้านท่าคลอง​ พื้นที่หมู่​ 6​ ตำบลจะโหนง​ อำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา

    2021-06-18 13:28:36
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งกำจัดวัชพืช​และขุดลอกดินโคลน​ คลองบ้านท่าคลอง​ พื้นที่หมู่​ 6​ ตำบลจะโหนง​ อำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร อีกทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพลำคลองให้มีความสวยงาม