นายกอบจ.งขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดำเนินงานเกรดไหล่ทางถนนสายบ้านโคกแย้ - บ้านพรุหลุมพลี อ.จะนะ จ.สงขลา

    2021-06-18 13:29:35
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินงานเกรดไหล่ทางถนนสายบ้านโคกแย้ - บ้านพรุหลุมพลี อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณไหล่ทางให้มีความสวยงาม และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชน