อบจ.สงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ขุมชนบาลาเซาะ เก้าเส้ง

    2021-06-18 14:36:31
    วันนี้ 18 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ผู้บริหาร อบจ.สงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะ1 ในชุมชนเก้าเส้ง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชน พร้อมนำสิ่งของมามอบให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าวประกอบด้วย ถุงยังชีพจำนวน 220 ถุง และน้ำดื่ม 60 แพ็ค ไข่เป็ด และไข่ไก่จำนวน 34 แผง พร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้นให้แก่ชุมชนบาลาเซาะ1 ในชุมชนเก้าเส้ง เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าวเป็นเบื้องต้น เนื่องจาก จังหวัดประกาศล็อกดาวน์ เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เหตุเพราะหวั่นเชื้อโควิด-19 ระบาดออกนอกพื้นที่ชุมชน หลังจากที่ยังพบว่ายังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกักตัวครอบครัวผู้ติดเชื้อทั้งหมด เพื่อควบคุมและป้อง กันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะ1 ชุมชนเก้าเส้ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ยังพบว่า ยังมีผู้ป่วยยืนยัน 2 รายกลุ่มเสี่ยงกักตัว 1 ราย กักตัวที่บ้านอยู่จำนวน 782 ราย