นายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน (เก้าเส้ง)

    2021-06-21 11:16:26
    วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน (เก้าเส้ง) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และนำสิ่งของอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นผู้ต้องกักตัวสังเกตอาการ จำนวนทั้งสิ้น 184 ครัวเรือน 880 คน ซึ่งนายก อบจ.สงขลา ยังได้มอบได้มอบไข่เป็ดจำนวน 1,000 ฟอง สำหรับใช้ประกอบอาหารให้กับคนในชุมชน #รวมพลังร่วมสร้างสุข