นายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา (เกาะแต้วพิทยาสรรค์)

    2021-06-21 11:21:52
    วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา (เกาะแต้วพิทยาสรรค์) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เตรียมความพร้อม ของบุคลากร และอาคาร สถานที่ ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องมีมาตรการอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดฯ ในโรงเรียน และมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสาธารณสุขฯ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรฯ หลังจากการพูดคุยกับบุคลากรแล้ว นายก อบจ.สงขลา ยังได้เดินสำรวจอาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และสั่งการให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ #รวมพลังร่วมสร้างสุข