นายก อบจ.สงขลา เดินทางไปเมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

    2018-06-27 14:37:22
    26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กองผังเมืองอบจ.สงขลา เดินทางไปเมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ผู้บริหารบริษัทเวิล์ด กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งศึกษาออกแบบรถขนส่งมวลชน ระยะที่ 2 ระะหว่าง ตลาดเกษตร ถึงสนามบินหาดใหญ่ เพื่อศึกษาดูงานระบบรถไฟลอยฟ้า WGI Sky Track ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งฟังการบรรยายจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่