ฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง อบจ.สงขลา พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ ลงพื้นที่ โรงเรียนสามบ่อวิทยา อ.ระโนด

    2021-06-23 09:26:24
    วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอระโนด และนายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ ลงพื้นที่ โรงเรียนสามบ่อวิทยา อ.ระโนด ปฏิบัติภารกิจให้ความรู้การดูแลตนเอง ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 แก่คณะครู บุคลากรในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนสามบ่อวิทยา และโรงเรียนคลองแดนวิทยา