นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่สำรวจสภาพคูคลองในพื้นที่บ้านมหากาฬ​ อำเภอระโนด​ จังหวัดสงขลา​

    2021-06-23 09:37:31
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจสภาพคูคลองในพื้นที่บ้านมหากาฬ​ อำเภอระโนด​ จังหวัดสงขลา​ ซึ่งมีวัชพืชแพร่กระจายในแหล่งน้ำ เป็นปัญหาในการจัดการระบบชลประทาน และเป็นอุปสรรคในการสูบน้ำดิบเพื่อทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ทางสำนักการช่าง จะได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีระยะทางระยะทาง​โดยรวม ประมาณ​ 2.5 กิโลเมตร โดยเร่งด่วน #รวมพลังร่วมสร้างสุข