นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดำเนินการปรับเกรดพื้นผิวถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง ถนนในพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา

    2021-06-23 09:38:32
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับเกรดพื้นผิวถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง ถนนในพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ #รวมพลังร่วมสร้างสุข