*เร่งแก้ปัญหา การให้บริการแพขนานยนต์ อย่างทันท่วงที*

    2021-06-24 10:04:50
    วันที่ 23 มิถุนายน 2564 *เร่งแก้ปัญหา การให้บริการแพขนานยนต์ อย่างทันท่วงที* องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดให้บริการแพขนานยนต์แล้ววันนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวสงขลา ที่ใช้บริการแพขนานยนต์ หลังจากปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อดำเนินการคัดกรองบุคลากร กองกิจการขนส่งที่มีความเสี่ยง และเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนแพขนานยนต์ อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งในระยะแรกเปิดให้บริการ ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือช่วงเช้าเวลา 05.00 น.-- 09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 น.- 20.00 น. ทั้งนี้ทาง อบจ.สงขลาได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่กองคลังและกองการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ทดแทน เจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง ที่ต้องกักตัวและรอผลตรวจการตรวจเชื้อโควิด-19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน