นายก อบจ.สงขลา นำคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะ โดยใช้เทคโนโลยีการเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

    2018-06-29 13:57:52
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะ โดยใช้เทคโนโลยีการเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าบริษัทซื่อชวน เอ็นเนอร์ยีอินเวสเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (Sichuan Energy Investment) ณ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน