นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านวังโต้ - บ้านสะพานไม้แก่นตก

    2021-06-29 09:39:55
    วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านวังโต้ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี - บ้านสะพานไม้แก่นตก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข