นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลและกำลังคน ดำเนินการซ่อมแซมถนน สายบ้านวังโต้ - บ้านสะพานไม้แก่นตก

    2021-06-30 18:30:55
    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลและกำลังคน ดำเนินการซ่อมแซมถนน สายบ้านวังโต้ ตำบลนาทวี อำเภอ นาทวี- บ้านสะพานไม้แก่นตก ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข