นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนน สายบ้านหัวปาบ - บ้านท่าหยี

    2021-06-30 18:33:45
    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวปาบ ต.ห้วยลึก-บ้านท่าหยี ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข