พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุน และบูรณาการโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสงขลา

    2018-06-29 14:15:28
    29 มิถุนายน 2561 จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประธานอ่านคำปราศรัยจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด พลังมวลชนกล่าวคำปฏิญาณตนตามประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุน และบูรณาการโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสงขลา พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงขลาต้านภัยยาเสพติด และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ พิธีมอบโล่ และเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Songkhla Championship 2018 มีการแสดงจากผู้ชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Songkhla Championship 2018 ในประเภทต่าง ๆ และร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอโรบิค