รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคลงถุงยังชีพ จากผู้ศรัทธาร่วมบริจาคตามโครงการรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา

    2021-06-30 18:58:37
    29 มิถุนายน 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคลงถุงยังชีพ จากผู้ศรัทธาร่วมบริจาคตามโครงการ #รวมน้ำใจ #สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา