นายกอบจ.​สงขลา​ พร้อมด้วยประธานสภาอบจ.สงขลา นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

    2021-07-02 20:24:28
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ พร้อมด้วยนายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้ อำเภอบางกล่ำ อบต. บางกล่ำ จำนวน 400 ชุด อำเภอควนเนียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จำนวน 200 ชุด อำเภอรัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ จำนวน 250 ชุดเทศบาลตําบลกําแพงเพชรจำนวน 250 ชุด #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #สนับสนุนภารกิจพิชิตโควิด19