นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา และคณะ ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างทางเดินรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิง อาคาร ลานจอดรถ และศาลาพักผ่อน

    2021-07-02 20:35:14
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ อรัญดร ส.อบจ.สงขลา และคณะ ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างทางเดินรอบอ่างเก็บน้ำแก้มลิง อาคาร ลานจอดรถ และศาลาพักผ่อน เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ชุมชนบ้านทุ่งโดน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา