อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-02 20:54:18
    วันที่ 27 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขต 5 สงขลา มอบข้าวสาร 200 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม หน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น 2. นายอรุณ สวัสดี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ สงขลามอบฟักทอง 1 ตัน ข้าวสาร 100 กิโลกรัม 3. นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐสงขลา มอบข้าวสาร 100 ถุง ถุงละ 1.5 กิโลกรัม 4. หจก.เอ เอ็ม วายด์ มอบเงินบริจาค สำหรับนำไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 10,000 บาท 5. ชุมนุมสหกรณ์ระโนดฯ นายไพเจน มากสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบข้าวสาร 240 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม 6. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบปลากระป๋องจำนวน 30,000 บาท 7. นางจีระภา มิลินทางกูร กสป.มอ. มอบน้ำดื่มขวดใหญ่ 2 แพ็ค น้ำดื่ม 0.6 ลิตร 13 แพ็ค 8. บริษัท บีเคพี คอนสตรัค จำกัด มอบปลากระป๋อง 5,000 บาท น้ำดื่ม 116 แพ็ค จำนวน 5,000 บาท 9. นางวไล ตันเจริญ หจก.ชนภัทร ปลากระป๋อง 1,000 บาท 11. นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ เขตนาทวี มอบหน้ากากอนามัย n95 60 กล่อง จำนวน 600 ชิ้น 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา มอบข้าวสารจำนวน 36 ถุง ไข่ไก่ 30 แพ็ค น้ำดื่ม 100 แพ็ค 13. สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนมหาวชิราวุธมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้