อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-02 20:57:59
    วันที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 620 ถุง ปลากระป๋อง 1,200 กระป๋อง 2. หจก.ที เอ คอมพิวเตอร์ มอบมาม่า 40 แพ็ค 3. หจก.อัตตาพาณิชย์ มอบปลากระป๋อง 60 กระป๋อง 4. บริษัท สยามนครินทร์ มอบน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร จำนวน 50 โหล ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 18 ถุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้