อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-02 20:58:47
    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคมอบข้าวสาร 127 กระสอบ จำนวน 768 ถุง 2. นายพงษ์ศักดิ์ มากสุวรรณ์ หจก.แม่ห้วย การโยธา 2.1นายกฤษฎา ช่วยบุญ หจก.กิจรุ่งโรจคอนตรัคชั่น 2.2นายขุ้น จิตนุรักษ์ หจก.เคเจวอเตอร์เทค มอบปลา กระป๋องปุ้มปุ้ย รวม 3,600 กระป๋อง 3. นายกิตติชัย จันทร์มิตร SCG มอบข้าวสาร 100 กระสอบ กระสอบละ 6 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 3,000 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 20 ลัง 4. หจก.เพ็ทเซ็นเตอร์ มอบหมี่ไวไว 120 ห่อ 4.1นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ มอบนม 150 แพ็ค ไข่เค็ม 300 ฟอง 5. ร้านสําโรงเภสัช มอบยาดม ยาลม จำนวน 100 ชุด 6. บมจ.วิริยะประกันภัย มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด 7. บจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ สำนักงานใหญ่ มอบน้ำมันพืชองุ่น 9 ลัง ลังละ 12 ขวด 8. บจก. รักษาความปลอดภัยสยามการ์ด (รปภ.) ปลากระป๋อง 2 ลัง จำนวน 200 กระป๋อง 9. ร้านโชคดีกีฬา มอบเงินบริจาค สำหรับซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนเงิน 1,500 บาท 10.บริษัท ไพบูลย์เทรดดิ้ง มอบเงินบริจาค สำหรับซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนเงิน 10,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้