นายก อบจ.สงขลา กล่าวพบกับพี่น้องประชาชนเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

    2018-07-05 09:56:27
    4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวพบกับพี่น้องประชาชนเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่ง อบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยจังหวัดสงขลา ปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มูลนิธิ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในโครงการ โดยกล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญกับเมืองเป็นอย่างยิ่ง ผลพวงจากการพัฒนา ทำให้ชนบทเริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองขนาดเล็ก สิ่งที่ตามมาคือในด้านของสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยพวกเราทุกคนในการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของขยะชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในแก่เยาวชน เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลา ในด้านสุขอนามัยอย่างยั่งยืน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดี