นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

    2021-07-16 20:57:28
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางสาวอริศรา ชูเขียว และคณะจากเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ งานวินัย ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา