นายกอบจ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

    2021-07-16 21:02:10
    วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินงานส่งมอบตู้ตรวจเชื้อ covid-19 แบบความดันบวกระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อร่วมให้บริการสาธารณะในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจค้นหาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #สนับสนุนทุกภาระกิจพิชิตโควิด19