รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบจ.สงขลา ครั้งที่ 2/2564

    2021-07-16 21:05:21
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอเรื่องต่างๆเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.การพิจารณาสถานที่ทำความสะอาดรถยนต์ส่วนราชการ 2.การจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 3.การสำรวจพื้นที่เตรียมรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสภานกักกันภาครัฐระดับจังหวัด (Local Quaruntine) #รวมพลังร่วมสร้างสุข