นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาโครงการบูรณะลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านสวนใน ต.จะแหน - บ้านโรงสี ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย และ โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างหาดแหลมโพธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่

    2021-07-19 09:34:19
    16 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาโครงการบูรณะลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านสวนใน ต.จะแหน - บ้านโรงสี ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย กับ บริษัท เค ดี ซี ซีวิล จำกัด วงเงินสัญญา 6,590,000 บาท งบประมาณปี 2564 และ โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างหาดแหลมโพธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ กับ หจก.หาดใหญ่ ที ซี เอส วงเงินสัญญา 1,499,000 บาท งบประมาณปี 2563 ภาพ/ข่าว:สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา