อบจ.สงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    2021-07-19 09:37:16
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด อบจ.สงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1.นิด้าหาดใหญ่ รุ่น 6 โดย นายปพนศักดิ์ เกียรติก้องชยิน ประธานและคณะกรรมการรุ่น พร้อมด้วยพนักงาน บจก.นำรุ่งธกิจ มอบน้ำดื่ม 204 ขวด หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น 2.นิด้าหาดใหญ่ รุ่น 19 โดย นายอดิศัย สังข์ทอง ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการรุ่น มอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 210 ถุง ข้าวสารถุงละ 2 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง หน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น น้ำดื่ม จำนวน 50 โหล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้