นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

    2021-07-19 09:38:07
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับ ทน.สงขลา ทน.หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ ทม.คอหงส์ ทม.คลองแห ทม.ควนลัง ทม.สิงหนคร ทม.สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ ทม.เขารูปช้าง ทม.กำแพงเพชร ทม.ทุ่งตำเสา และ ทม.ม่วงงาม ผ่านระบบ Zoom (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์