นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว บ้านโหนดรอบ ต.คูขุด อ.สทิงพระ

    2021-07-20 20:28:47
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว บ้านโหนดรอบ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข