นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ - บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม

    2021-07-20 20:30:38
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ - บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข