นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านวังโต้ ต.นาทวี - บ้านสะพานไม้แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ

    2021-07-20 20:32:47
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านวังโต้ ต.นาทวี - บ้านสะพานไม้แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข