นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร

    2021-07-20 20:39:01
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา เขต 5 จังหวัดสงขลา สว.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล นายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร นพ.นครินทร์ ฉิมตระกูลประดับ รก.ผอ.รพ.สิหนคร นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา