นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ครั้งที่ 1/2564

    2021-07-20 20:41:47
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา