นายก อบจ.สงขลา เข้าแสดงความยินดีต่อนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา

    2018-07-05 10:33:31
    4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าแสดงความยินดีต่อนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้เชิญให้เป็นหัวหน้านำคณะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประจำในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ จากประเทศจีน กลับมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป และได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา