รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

    2021-07-22 19:50:43
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา