นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลเข้าปรับเกรดไหล่ทางและขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายย่านยาว ต.ทุ่งลาน - บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง พื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน

    2021-07-22 19:53:52
    วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกลเข้าปรับเกรดไหล่ทางและขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายย่านยาว ต.ทุ่งลาน - บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง พื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา