นายก อบจ.สงขลา ติดตามการปูผิวสนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2018-07-05 10:34:06
    4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามการปูผิวสนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และให้โอวาทแก่นักเรียน สังกัดโรงเรียน อบจ.สงขลา