นายกอบจ.​สงขลา​ พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ รองประธานสภาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตพื้นอำเภอหาดใหญ่

    2021-07-27 14:53:06
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกฯ นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตพื้นอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนรวม 550 ชุด ส่งมอบ ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ จำนวน 300 ชุด ส่งมอบ ณ ที่ทำการชุมชนขนส่ง เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 250 ชุด #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด19