รองนายกอบจ.​สงขลา​ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ อำเภอสทิงพระ

    2021-07-27 14:54:41
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จำนวน 250 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด19