ปฏิบัติการ Big Cleaning Day สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อคนสงขลา

    2021-07-27 14:56:30
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา รวมพลังร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ขึ้นเพื่อทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม และใต้อัฒจันทร์ (หน้าโรงยิมเนเซี่ยม) สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดที่โรงพยาบาลสงขลา ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสงขลา ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้วิกฤติในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน รักสงขลา SaveSongkhla