นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตพื้นอำเภอสิงหนคร

    2021-08-02 09:19:13
    วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์​การบริหาร​สส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ และนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตพื้นอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด จำนวน 100 ชุด #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด19