อบจ.สงขลา ส่งมอบโทรศัพท์มือถือและพัดลมให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

    2018-07-06 10:32:47
    5 กรกฎาคม 2561 นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ นำอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจำนวน 10 เครื่อง และพัดลมตั้งพื้นจำนวน 4 ตัว ส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปสนับสนุนงานกาชาดสงขลา ประจำปี 2561 ณ ตำหนักเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบโทรศัพท์มือถือ และพัดลม ที่ทางสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดมาเพื่อสนับสนุนงานกาชาดในปีนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 “สงขลา มหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามสระบัว อำเภอเมืองสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการทำสลากกาชาดชิงรางวัลเพื่อหารายได้มาดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบกับศิลปินชื่อดัง วงดนตรีชั้นนำ มาสร้างความสนุก และบันเทิงตลอดงาน ภายในงานมีโซนอาหารและของทานเล่นมากมาย อาทิ อาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล สินค้า OTOP จากร้านดังมากมาย และกิจกรรมออกร้านนาวากาชาด