นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

    2018-07-06 10:34:39
    5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาคมจีน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพราะถือว่าเสาหลักเมืองสงขลาแห่งนี้ นับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองสงขลา มาเป็นระยะเวลาถึง 176 ปี และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษให้คงอยู่คู่กับเมืองสงขลาตลอดไป