อบจ.สงขลา นำความปรารถนาดีสู่ประชาชน ฝ่าวิกฤต สู้โควิด -19 ไปด้วยกัน

    2021-08-13 09:35:49
    11 ก.ค.64 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภา อบจ.สงขลา นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภา อบจ. สงขลา นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ สจ.อบจ. นางสาวเวทิดา การันสันติ สจ.อบจ. ทำพิธีส่งมอบข้าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนชาวคลองแหจำนวน 5,112 ครัวเรือน โดยมีนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศบาลเมืองคลองแห และคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ ณ เทศบาลเมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่ ทางเทศบาลเมืองคลองแห ได้ขอรับการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาช่วยเหลือด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนที่เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองคลองแห และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้มติเห็นชอบชองคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.สงขลา ที่จะให้การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาขน กรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในขณะนี้ จึงได้นำข้าวสารมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแหจำนวน 5,112 ครัวเรือน นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ได้เป็นตัวแทนของท่านนายก อบจ.สงขลา ในการนำข้าวสารมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวคลองแห โดยมีท่านนายกเทศบาลเมืองคลองแหเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวคลองแห ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ต่อจากนั้นนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ได้นำข้าวสารไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าข้าม และเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยมีนายกทั้ง 4 เทศบาลเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ได้นำความห่วงใยและความปรารถนาดี จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนถึงผู้บริหารทุกคน แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร และประชาชนในทุกพื้นที่ ร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน